sklep online 24h/7

grafit.slask.pl

autoryzowany partner AGS TCS BPS ALRON ELSEA

wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Informacja RODO

Informacja RODOInformacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

Pojęcia użyte w tej informacji

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

p.p.u.h. Grafit – P.P.U.H. GRAFIT Piotr Klimczak ul. Fryderyka Chopina 9/5, 44-100 Gliwice, NIP 6311091775, REGON 273028099.

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

Twoje dane osobowe

p.p.u.h. Grafit wykorzystuje następujące dane o Tobie:

 • podane przez Ciebie bezpośrednio firmie p.p.u.h. Grafit: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;
Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest p.p.u.h. Grafit.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
 • podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z p.p.u.h. Grafit (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 • realizacja zawartej z p.p.u.h. Grafit umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na p.p.u.h. Grafit w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 • marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez p.p.u.h. Grafit (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
 • wewnętrzne cele administracyjne p.p.u.h. Grafit, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego p.p.u.h. Grafit (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

 • naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych
 • podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:
 • ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o.,
 • podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta
 • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych
 • podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
 • organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego
Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec p.p.u.h. Grafit mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem obsługi na koniec bieżącego roku księgowego.

Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

Twoje prawa

Masz prawo:

 • zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: biuro@grafit.slask.pl
 • żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO)
 • sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO)
 • usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO)
 • ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO)
 • przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: biuro@grafit.slask.pl
 • wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę p.p.u.h. Grafit.
Kontakt z nami

W razie pytań skontaktuj się z nami: biuro@grafit.slask.pl

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu